foto vit

            roh pocitadlo

 

+420 736 761 541
vit.heelios@gmail.com

IČO: 491 66 760

Gen. Svobody 293
Březová u Sokolova

 

Bližší informace o mé
osobě je možné najít
v personální encyklo-
pedii 
“Who is...?
(v České republice)
II. vydání, Publishers
for VIP 
Encyclopedias
Corp., USA 
a Who is
Who, Verlag für
Personenenzyklopädien
AG, Švýcarsko.