foto vit

            roh pocitadlo

 

+420 736 761 541
vit.heelios@gmail.com

IČO: 491 66 760

Gen. Svobody 293
Březová u Sokolova

 

Bližší informace o mé
osobě je možné najít
v personální encyklo-
pedii 
“Who is...?
(v České republice)
II. vydání, Publishers
for VIP 
Encyclopedias
Corp., USA 
a Who is
Who, Verlag für
Personenenzyklopädien
AG, Švýcarsko.

 

rei-ki-doreiki nadpis

 

Reiki je japonské slovo pro

"univerzální životní energii".

 

 

 

- univerzální, životní, kosmická, léčivá energie, kdykoliv a kdekoliv použitelná
- umění, jak léčit sebe i druhé – přijímáním a přenosem vesmírné životní energie
  – přikládáním svých dlaní

= znovuobnovení síly = následné zlepšení zdravotního stavu = celkové zlepšení kvality života

- cesta zvyšování své úrovně vědomí
- síla života a lásky, poznání a přeměny, opora pro těžké životní chvíle

 

 energie

 

Jak získat možnost přijímat Reiki

      Je nutné pouze absolvovat tradiční způsob zasvěcení do Reiki – Mistrem Reiki, který přizpůsobí vibrace žáka vibracím této nejvyšší vesmírné energie a tím umožní žákovi tuto energii přijímat a používat.


     Pracovat s Reiki energií může každý člověk, bez rozdílu vzdělání, věku, není třeba vyznávat žádnou víru ani náboženství.

 

Reiki 1. stupeň

     Tradiční zasvěcení obsahuje čtyři samostatné iniciace = obřady, při kterých je žák o samotě s Mistrem Reiki a díky jimž je mu otevřen kanál pro energii Reiki. Posledním zasvěcením je kanál stabilizován na celý život. Po absolvování tohoto zasvěcení může žák Reiki energii přijímat i v bdělém stavu, léčit sám sebe i druhé přikládáním svých dlaní, předávat ji lidem, zvířatům, rostlinám,… Jak pracovat s Reiki a její praktické využití v běžném životě, se žák naučí během tohoto kurzu.

     Navíc žák obdrží od Mistra šest formulí vysokého duchovního učení osvícence a postoupivšího Mistra Saint Germaina, jež ho uschopní tvořit osobní ochrany, ozdravovat jídlo a odklánět zdraví škodlivé zóny.

CENA kurzu je  1.500,-Kč

 

Reiki 2. stupeň

     Je možné absolvovat nejdříve po dvaceti jedna dnech po zasvěcení do 1.stupně Reiki. Obsahuje jen jedno zasvěcení – pro zesílení Reiki energie a vložení potřebných tajných symbolů, uschopňujících žáka posílat Reiki energii na dálku, do jakékoliv situace, místa, času a prostoru = do budoucnosti i minulosti, sám sobě, jednotlivcům i skupinám, přírodě, planetě, vztahům,…Bude umět Reiki energii zesilovat a tím i zkracovat dobu léčení, čistit prostory od negativních energií, působit na mentální a psychické problémy a vkládat pozitivní léčebné informace do podvědomí člověka. To vše se naučí prakticky používat.

     Navíc žák dostane už dvacetjedna formulí z tajného vysokého duchovního učení Saint Germaina.

CENA kurzu je   2.200,-Kč

 

Reiki 3. stupeň

     Je už Mistrovské zasvěcení – určené pro ty, kteří se chtějí dále rozvíjet na duchovní cestě. Obsahuje pouze jedno zasvěcení pro několikanásobné zesílení Reiki energie a zvýšení úrovně vědomí.

     Žák dostává ke studování již celé kompletní vysoké duchovní učení Saint Germaina. Umění Odesílání přivtělených duchovních bytostí a navíc ještě techniku léčení postavenou na nejvyšších duchovních zákonech.

CENA kurzu je   5.000,-Kč

 

MISTROVSKÝ STUPEŇ REIKI

     Jde o dlouhodobou přípravu a život na duchovní cestě. Není pro každého. Žák dostane Mistrovské zasvěcení spolu se zasvěcovacími rituály a stává se Mistrem Reiki. Přebírá tak na sebe morální povinnost toto učení, vědomosti a zkušenosti předávat dál = pořádat přednášky a kurzy.

 

Psychoenergetik, bioauditor a Mistr Reiki Václav Vít dr. h. c.

tradiční způsob zasvěcení do Reiki podle Dr. Mikao Usui

 

dr usui