foto vit

            roh pocitadlo

 

+420 736 761 541
vit.heelios@gmail.com

IČO: 491 66 760

Gen. Svobody 293
Březová u Sokolova

 

Bližší informace o mé
osobě je možné najít
v personální encyklo-
pedii 
“Who is...?
(v České republice)
II. vydání, Publishers
for VIP 
Encyclopedias
Corp., USA 
a Who is
Who, Verlag für
Personenenzyklopädien
AG, Švýcarsko.

 

kniha

zde si můžete ve formátu PDF stáhnout knihu Václava Víta dr. h. c., o působení negativních vlivů na lidský organismus, které jsme schopni ovlivňovat svým rozhodováním. Jedná se již o 2. rozšířené vydání.

 

 

 

 

 

kniha energiekniha duseMarek Vít je autorem čtyřdílného cyklu s názvem Člověk mezi nebem a zemí. V současnosti jsou k dispozici první dva díly s názvy Člověk a energie a Člověk a duše. Na tato témata jsou také dále pořádány praktické semináře. Knihy si můžete objednat a více informací získat na http://www.marekvit.cz